Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który pomaga dyrektorom w ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ich placówce.

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Rozporządzenie w sprawie nadzoru (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia w placówce ewaluacji wewnętrznej. Jest to zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na brak narzędzi do oceny stopnia realizacji działań w ramach aż 17 wymagań MEN. Niespełnienie tych wymagań może skutkować poleceniem wdrożenia programu naprawczego, a w obszarze I nawet odwołaniem dyrektora ze stanowiska.

 

Zawartość publikacji:

 • szczegółowa interpretacja 17 wymagań w załączniku do rozp. w sprawie nadzoru wraz z wykazem zadań dla dyrektora i zespołu ds. ewaluacji dla poziomów A-D
 • rozpisane projekty ewaluacyjne do wszystkich wymagań wraz z procedurą i harmonogramem działań
 • wskazówki do podsumowania wyników ewaluacji wraz z gotowymi scenariuszami prezentacji raportu
 • podpowiedzi do samodzielnego opracowania narzędzi ewaluacyjnych

 

Zawartość publikacji to ponad 200 dokumentów, w tym m.in.:

 • projekty ewaluacyjne do wszystkich 17 wymagań MEN
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, kwestionariusze rozmów i wywiadów
 • arkusze oraz karty obserwacyjne
 • wzory sprawozdań z realizacji planów dydaktycznych oraz plany działań poewaluacyjnych

 

Materiały pozwolą Państwu zaoszczędzić cenny czas – bez zbędnej teorii nasi eksperci pomagają:

Sprawnie przeprowadzić analizę wyników ewaluacji oraz przedstawić raport

Dzięki kartom analizy wyników ewaluacji wraz z gotowymi scenariuszami prezentacji raportu oraz wskazówkami, jak w oparciu o otrzymane wnioski zorganizować pracę placówki w roku szkolnym 2012/2013

Zaplanować ewaluację każdego z 17 wymagań wyznaczonych przez MEN

Korzystając z praktycznych porad ekspertów do spraw ewaluacji, którzy wskazują, jakie zadania należy wykonać, by spełnić wymagania na poziomach A-D

Efektywnie zdiagnozować obszary pracy

Za pomocą załączonych list kontrolnych oraz wskazówek, czym kierować się przy wyborze obszarów pracy wymagających poprawy

Opracować koncepcję pracy szkoły

Z wykorzystaniem analizy SWOT oraz wzorcowego przykładu koncepcji pracy szkoły

Udokumentować wszystkie działania ewaluacyjne

Przy użyciu wykazu dokumentów pozwalających potwierdzić spełnianie wszystkich 17 wymagań zawartych w rozporządzeniu

 

Materiały cieszące się największym zainteresowaniem:

Materiały do planowania ewaluacji wewnętrznej w szkole

 • Listy kontrolne ułatwiające wybór obszarów do badania
 • Wzorcowe projekty ewaluacyjne do wszystkich wymagań wyznaczonych przez MEN
 • Przykładowe pytania kluczowe do wykorzystania podczas ewaluacji

Materiały do przeprowadzania efektywnej obserwacji zajęć

 • Lista kontrolna planowanych i realizowanych obserwacji
 • Gotowe do wykorzystywania harmonogramy obserwacji
 • Arkusze obserwacyjne zachowań uczniów

Materiały do podsumowania ewaluacji wewnętrznej w szkole za rok 2012/2013

 • Gotowe narzędzia do analizy danych zebranych za pomocą różnych metod badawczych
 • Scenariusze prezentacji raportu z ewaluacji
 • Praktyczne harmonogramy działań poewaluacyjnych

 

Autorzy:

Jan Lewandowski - konsultant ds. kadry kierowniczej,  ewaluacji, prawa oświatowego, awansu zawodowego DODN Filia w Legnicy.

Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz - nauczyciel  konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (ewaluacja,  prawo oświatowe, awans zawodowy nauczycieli, projekty unijne, Forum Oświaty  Samorządowej),  egzaminator; ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli;  wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. reformy programowej; szkoleniowiec; autor  publikacji metodycznych. Przez wiele lat  nauczyciel chemii i informatyki  w Zespole Szkół Elektronicznych i VI LO w Rzeszowie; doradca metodyczny;  wicedyrektor Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie i dyrektor Zespołu Szkół w  Bratkowicach.

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.