Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który pomaga dyrektorom w ewaluacji wewnętrznej realizowanej w ich placówce.

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wpłynęły na sposób organizacji ewaluacji wewnętrznej w placówce. Jest to zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na brak jasnych interpretacji oraz narzędzi do oceny stopnia realizacji działań w ramach 12 nowo sformułowanych wymagań MEN. Aby pomóc dyrektorom wywiązać się z tego obowiązku, oferujemy kompleksowy pakiet składający się z podręcznika oraz pendrive'a z niezbędną dokumentacją.

 

Zawartość publikacji:

 • Praktyczny wykaz zmian w prawie oświatowym, które weszły  w życie w roku szkolnym 2013/2014 oraz będą obowiązywać w roku szkolnym 2014/2015
 • Wytyczne do podsumowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014 zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu
 • Wskazówki do organizacji ewaluacji wewnętrznej  zgodnie z nową listą 12 wymagań MEN,
 • Analiza 12 nowych wymagań ewaluacyjnych MEN wraz z przejrzystym wykazem dokumentacji potwierdzającej spełnianie każdego z nich

 

Zawartość pendrive'a  to ponad 110   dokumentów, w tym m.in.:

 • Projekty ewaluacyjne do wszystkich 12 wymagań MEN
 • Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli,  rodziców i uczniów, kwestionariusze rozmów i wywiadów
 • Arkusze oraz karty obserwacyjne
 • Przykładowe listy kontrolne spełniania poszczególnych wymagań,
 • Pytania kluczowe wraz z przykładowymi odpowiedziami do każdego z 12 wymagań.

 

Korzystając z "Ewaluacji wewnętrznej w szkole":

 • Dowiesz się, jakie nowe zapisy należy  zawrzeć w tegorocznym sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego i raporcie z ewaluacji w związku  z ostatnimi zmianami 
 • Zbierzesz dowody na realizację wszystkich wymagań MEN na potrzeby kontroli
 • Zapoznasz się z najnowszymi zmianami w prawie, które trzeba będzie wdrożyć w roku szkolnym 2014/2015
 • Przeanalizujesz 12 nowych wymagań ewaluacyjnych MEN wraz ze zmienionymi charakterystykami na poziomie B i D i otrzymasz gotowe wytyczne do ich realizacji w swojej placówce
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.